Pasieka Sikora

Idź do spisu treści

Menu główne

Historia
 
  Historia pasieki rozpoczyna się w połowie lat 50 ubiegłego wieku. Marian Sikora będąc jeszcze w liceum rozpoczął intensywny rozwój pasieki. Początko pozyskiwanie produktów pszczelich ograniczało się do miodu i wosku pszczelego, lecz później, już w latach 70 głównym produktem pszczelim stało się mleczko pszczele. Niestety na przełomie lat 80 i 90 produkcja mleczka przestała być opłacalna, więc pasieka została przestawiona na pozyskiwanie miodu. Sukcesywne powiększanie liczby uli, rozbudowa zaplecza technicznego i ciągły rozwój parku maszynowego pozwolił w roku 2008 przygotować do zimy 510 uli. Obecnie pasieka jest w pełni mobilna, co oznacza, iż wszystkie ule są przewożone na aktualnie kwitnące pożytki. Rejon działania rozciąga się od województwa lubuskiego poprzez wielkopolskie, zachodniopomorskie, aż po warmińsko-mazurskie.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego